Movares onderzoekt Demand Response voor industriemarkt

Utrecht, 9 juli – Demand Response is een belangrijke succesfactor voor de energievoorziening van de toekomst. Energieconsumenten zullen steeds vaker gestimuleerd worden om hun energiegebruik af te stemmen op het aanbod. Zo wordt het energiegebruik steeds beter afgestemd op de momenten waarop elektriciteit goedkoop zal zijn: wanneer het waait of de zon schijnt. Advies- en ingenieursbureau Movares deed in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (EZ) een verkenning naar de kansen voor flexibilisering van de elektriciteitsvraag onder de industrie.

We staan aan de vooravond van een energietransitie: elektriciteit uit wind en zon gaan het energielandschap ingrijpend veranderen. In het SER Energieakkoord uit 2013 wordt voor 10,5 GW aan windenergie in 2023 voorzien. Bovendien wordt een veelvoud hiervan aan zonne- en windenergie in de ons omringende landen gerealiseerd. Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw evenwicht tussen flexibele opwekking, interconnectie tussen verschillende landen, opslag van elektriciteit en Demand Response: de afstemming van de vraag op het aanbod. Want: hoe wordt er in de elektriciteitsvraag voorzien als het niet waait of de zon niet schijnt?

Uit de verkenning door Movares blijkt dat succesfactoren voor Demand Response liggen in mogelijkheden voor buffering en innovatiekansen voor het snel opstarten en stabiliseren van productieprocessen. Ook de verhouding tussen de elektriciteitskosten en loonkosten is belangrijk: flexibiliteit doet immers een extra beroep op het personeel. Of Demand Response snel zal ontstaan is mede afhankelijk van de momenteel aanwezige overcapaciteit in stuurbaar vermogen van kolen- en gascentrales. Zolang deze capaciteit operationeel blijft, is er nog weinig behoefte aan Demand Response bij de industrie. Die toekomst is echter allerminst zeker, aangezien energiebedrijven aangeven sterk te overwegen om niet-rendabele centrales te sluiten.

De voorziene toename aan elektriciteit uit wind en zon biedt kansen voor de Nederlandse industrie. Met name die afnemers die in staat zijn hun vraag af te stemmen op het aanbod kunnen hier garen bij spinnen. Movares heeft voor een vijftal industriebranches de kansen en mogelijke waarde van deze flexibiliteit verkend. De betrokken brancheverenigingen zijn NEBAFA (bakkerij grondstoffen), NEKOVRI (koel- en vrieshuizen), NRK (rubber en kunststof), UVW (waterschappen) en V-ION (oppervlakte behandeling).

Windproductie 2023_verkleind

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Menno Chang
E menno.chang@movares.nl