De bussen naar de Zernike Campus in Groningen zitten steeds voller. Een nieuwe treinverbinding tussen station Groningen en de campus kan de bereikbaarheid verbeteren. Ook het aanpassen van bestaande busroutes kan een goed alternatief zijn. Dit blijkt uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie in samenwerking met de gemeente Groningen.

Het onderzoek was nodig omdat de bussen naar de campus de laatste jaren (voor corona) steeds voller zaten. Na de verbouwing van het Groningen Hoofdstation gaan regionale treinen doorrijden richting Groningen Noord en verder. De provincie en de stad Groningen verwachten daarmee een toename van de reizigers met de bus tussen Groningen Noord en Zernike.

Wij deden onderzoek naar drie spoorse alternatieven tussen Groningen Hoofdstation en Zernike, waarbij de uitdaging lag in de civieltechnische en ruimtelijke inpassing binnen het stedelijk weefsel. Parallel is ook de opwaardering van busroutes onderzocht om de bereikbaarheid van Zernike vanuit de verschillende windrichtingen te verbeteren. De provincie en gemeente Groningen vinden het treinalternatief via Groningen Noord naar Zernike het meest kansrijk. Wij raamden de kosten voor de bouw van het spoortracé op ruim € 330 miljoen. Omdat de bouw van het spoortracé nog jaren kan duren, adviseren wij om ook de investeringen in het busnetwerk te gaan doen, zodat snel en betrouwbaar openbaar vervoer naar Zernike blijft geborgd.

Provincie en gemeente Groningen gaan onze voorstellen voor de trein- en busverbindingen verder uitwerken.

Bijzonder aan dit project was dat vrijwel alle onderzoeken door onze medewerkers vanwege corona van huis uit gedaan zijn. Projectleider Martin Wink: ‘Dit was wel een hele bijzondere situatie, maar er zijn tegenwoordig zoveel manieren om veilig en digitaal met elkaar samen te werken, dat dit geen bezwaar was voor onze opdrachtgevers. We hebben met veel plezier aan dit project gewerkt als team en zijn blij dat de opdrachtgevers onze adviezen nu verder gaan uitwerken.’

Bron foto: © Dagblad van het Noorden