Op 1 juli 2024 ondertekende Daniël van Dijke, Commercieel Directeur Infra, Mobiliteit & Energie bij Movares, namens Koninklijke NLingenieurs het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Met deze stap wordt Koninklijke NLingenieurs officieel SEB-partner en benadrukt zij de inzet van de branche voor duurzaamheid, innovatie en het verminderen van de negatieve impact van de bouwsector op het milieu.

Een duurzame fysieke leefomgeving

Het SEB-convenant is een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten. Het doel van het convenant is om de CO2-uitstoot van voertuigen, vaartuigen en machines in de bouwsector significant te verminderen, waardoor de gezondheid van mensen verbetert, de klimaatdoelstellingen worden behaald en de natuur wordt beschermd. De ingenieursbranche neemt verantwoordelijkheid voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Het maken van duidelijke afspraken met partijen in de keten over emissiereductie in de bouwsector past hier heel goed bij.

Gebundelde expertise

Movares is, samen met vele andere toonaangevende advies- en ingenieursbureaus, lid van Koninklijke NLingenieurs. Samen beschikken zij over de expertise en ervaring die nodig is om complexe vraagstukken aan te pakken, die de CO2-uitstoot in de verschillende fasen van het bouwproces verminderen. Zo zijn er ingenieurs en adviseurs betrokken in de voorbereiding en aanbesteding van projecten, maar ook tijdens de bouw en daarna in de onderhoudsfase. Samen adviseren zij over duurzame bouwpraktijken en implementeren we innovatieve oplossingen. Bovendien maken zij meetbaar over welke uitstoot er nu eigenlijk gesproken wordt en wat de juiste grenswaarden zouden moeten zijn.

Samen voor een duurzame en gezonde toekomst

Het convenant werd in 2023 ook al ondertekend door 45 partijen, waaronder diverse opdrachtgevers van de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen, en diverse netwerk- en brancheorganisaties. Samen met NLingenieurs plaatsten op 1 juli 2024 ook 32 opdrachtgevers (waarvan 30 gemeenten) en 3 branche- en netwerkverenigingen hun handtekening onder het convenant. We kijken ernaar uit om samen met de andere partners van het SEB-convenant bij te dragen aan een duurzame en gezonde toekomst voor Nederland.