Hij staat: de handtekening onder het Bouwakkoord Staal! Samen met vele andere partijen in de staalbouwketen bundelen wij de krachten en gaan we op weg naar een duurzame toekomst met staal. Door samen te werken, slim te ontwerpen en de markt uit te dagen bevestigen we onze ambities voor de reductie van grondstoffeninzet, energiegebruik, emissies, hinder en afval.

De Nederlandse bouwsector staat voor een grote uitdaging: het terugdringen van de milieueffecten van productie en toepassing van materialen. Om stappen te maken in het verduurzamen van de staalbouw hebben alle schakels in de staalbouwketen – van de opdrachtgeving tot productie en recycling – de krachten gebundeld in het Bouwakkoord Staal.

Het initiatief voor dit akkoord ligt bij de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal. Op 10 maart 2022 is dit akkoord door alle betrokkenen ondertekend en gepubliceerd. We gaan samen op weg naar een duurzame toekomst met staal! Een concept van het akkoord is hier te downloaden.