Op vrijdag 15 januari 2021 gaf ProRail het startschot voor de Kennisalliantie ERTMS. Dit is een innovatief samenwerkingscontract van de spoorbeheerder met vier ingenieursbureaus op gebied van treinbeveiliging. Movares is een van de deelnemers aan deze Kennisalliantie. Doel is om met ‘open engineering’ een ERTMS L2 baanvak Kijfhoek-Belgische grens op te leveren. Een uitstekende aanpak  vindt Movares CEO Sander Eijgenraam, ‘Dit is een excellente manier van samenwerken’.

De aanleg van het Europees treinbeveiligingssysteem ERTMS level 2 is een veelomvattend proces en wordt wel de grootste transitie in het spoor sinds de elektrificatie genoemd. De ommezwaai naar dit systeem raakt ook de samenwerking met de ingenieursbureaus. De aanleg van ERTMS level 2 is dan ook bepaald geen routinematige klus. Het installeren van een compleet nieuw digitaal centraal beveiligingssysteem is een systeemsprong met een enorme impact. ‘Een megaverandering’, aldus Sander Eijgenraam, ‘waar allerlei haken en ogen aan zitten, in technische en organisatorische zin. Er zijn maar weinig mensen die meteen de weg weten op dit vlak, daarom is deze Kennisalliantie een goede aanpak.’

De Kennisalliantie ERTMS faciliteert een langdurige relatie voor kennisontwikkeling door in de praktijk te werken aan een ERTMS baanvak. Zo kunnen alle betrokken partijen kennis en ervaring opdoen met de invoering en toepassing van het nieuwe systeem. Door open engineering zijn ingenieursbureaus in staat activiteiten zelfstandig uit te voeren, van ontwerp tot en met in dienst stellen van treinbeveiligingsinstallaties. ERTMS level 2 vraagt een compleet andere manier van werken voor tienduizenden mensen die bij het spoor betrokken zijn. Het contract heeft een waarde van 28 miljoen euro en een looptijd van 8 jaar.