Spoorbeheerder ProRail heeft het eerste raamcontract voor duurzame stations gegund. Wij zijn een van de vijf bureaus die gaan deelnemen aan deze vernieuwde wijze van aanpak. Samen met 4 Infra, Sweco, Antea en Haskoning DHV gaan we de komende vier jaar engineeringswerkzaamheden uitvoeren voor projecten van ProRail op stations. Het Raamcontract Stations 4.0 dat aan deze vijf bureaus is gegund is het eerste engineeringscontract voor stations waarbij duurzaamheid expliciet is opgenomen als gunningscriterium. Onze projectmanager, Kees Anemaet, reageert verheugd: ‘Duurzaamheid is een van onze kernwaarden bij Movares, dan zijn dit soort opdrachten natuurlijk extra interessant.’ Tendermanager Lennie Siesling voegt toe: ‘Dit contract is ons op het lijf geschreven. Super leuk dat wij daar volop bij betrokken zijn.’

Volgens opdrachtgever ProRail gaat duurzaamheid ‘in alle voorkomende en nog te bedenken verschijningsvormen structureel onderdeel uitmaken van het engineeringsproces.’ Astrid Bunt, directeur Stations:  ‘Voor ProRail is het een primeur dat we duurzaamheid op deze manier structureel verankeren in een engineeringcontract. Het draagt bij aan het mogelijk maken van duurzaam vervoer en daar ben ik trots op.’

Snel en simpel aanbesteden

Het raamcontract gaat over kleine werkzaamheden zoals het bouwen van fietsenstallingen, het verbeteren van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de stations met nieuwe roltrappen en liften, het schilderen van perronkappen, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van nieuw perronmeubilair.  De maximale waarde van het contract is 30 miljoen euro. Ontwerpopdrachten tot een bedrag van 400 duizend euro  kunnen hiermee snel en simpel worden aanbesteed.

Goed werk wordt beloond

In het contract staat voorop dat goed  werk wordt beloond. ‘We hebben geen malus ofwel straf ingebakken. Iedere partij krijgt in het contract een taartpunt. Samen vormen die taartpunten 85 procent van de totale omzet. Elk jaar geven we de resterende 15 procent weg aan de twee best presterende partijen.’ ProRail mikt hiermee op een goede samenwerking waarin de ingenieursbureaus proactief meedenken en innovatieve duurzaamheidskansen gaan benutten.