Movares milieugecertificeerd, ook voor projecten

Advies – en ingenieursbureau Movares is ISO 14001-gecertificeerd. Het is hiermee een van de weinige grote ingenieursbureaus die dit milieucertificaat behaald hebben. Bestuursvoorzitter Johan van den Elzen toonde zich tevreden met het behaalde resultaat: ‘Dit milieumanagementsysteem halen past in ons beleid om milieubewust te werken als bedrijf. Dit geldt zowel bij de advisering aan onze opdrachtgevers, als voor de bedrijfsvoering.’

Invoering van ISO 14001 past in het streven van Movares naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Het milieumanagementsysteem ISO 14001 biedt door de structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten een goed inzicht in de milieuprestatie van het bedrijf. Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt.

BREEAM
Movares is ook ISO 14001-gecertificeerd voor de projecten. Het bedrijf richt zich in de adviezen en projecten steeds meer op de duurzame aspecten hiervan. Zo wordt binnen de divisie Mobiliteit & Ruimte van Movares  BREEAM.NL al standaard als beoordelingsmethode toegepast om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Van den Elzen: ‘Wij adviseren over projecten met een lange levensduur. Het is dan ook meer dan de moeite waard om juist daar bewust te kijken waar duurzaamheid integraal toegepast kan worden.’

Certificaten
Zie de kwaliteit, veiligheid en milieupagina voor al onze certificaten.