Movares mede-ontwikkelaar Toepassings Scan Omgevingswet

Movares heeft met PPS Netwerk Nederland i.s.m. het Programma aan de slag met de Omgevingswet (met VNG, UvW, IPO en het Rijk) en Pels Rijcken de Toepassings Scan Omgevingswet (TSO) ontwikkeld. In één dag wordt een inhoudelijke analyse gemaakt waarin de laatste theorie en kennis rondom de Omgevingswet gekoppeld wordt aan de betreffende organisatie en haar project(en). De TSO is bedoeld voor gemeenten die inzicht willen krijgen in de verschillende fasen (initiatiefase tot omgevingsplan), hoe ze ervoor staan met oog op 2021 en waar de grootste aandachtsgebieden/verbeterpunten liggen.

In 2021 treedt vooralsnog de Omgevingswet in werking. De wet brengt allerlei veranderingen met zich meer waar decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) rekening mee dienen te houden. De meeste partijen zijn inmiddels gestart met de voorbereiding op de Omgevingswet maar men vindt het vaak lastig om de theorie te vertalen in de praktijk.

Om decentrale opdrachtgevers te helpen in de voorbereiding heeft PPS Netwerk Nederland afgelopen jaar een Community of Practice (CoP) opgericht waarin wij met verschillende gemeenten onderling informatie en templates (van voorbereiding t/m realisatie) uitwisselen met als doel een Startkit te ontwikkelen. Gemeenten maar ook andere decentrale overheden kunnen zich hiervoor aanmelden door een email te sturen via deze link en in de mail aangeven wat de grootste obstakels/vastlopers zijn op weg naar 2021.

Meer informatie over de TSO.