Movares maakt ontwerp Uithoflijn

Movares heeft van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) opdracht gekregen voor het definitief ontwerp van de Uithoflijn. Deze tramtramverbinding wordt aangelegd in opdracht van BRU en gemeente Utrecht.

De Uithoflijn is een belangrijk onderdeel van een netwerk van Hoogwaardige Openbaar Vervoerbanen en verbindt Utrecht Centraal met De Uithof. Nu al rijdt in de spits elke 2 à 3 minuten een 24 meter lange dubbelgelede bus van en naar De Uithof. Een gekoppeld tramstel kan bijna vier keer zoveel reizigers vervoeren dan een dubbelgelede bus.

Planning
De realisatie van de onderbaan is inmiddels al in uitvoering. De aanbesteding van het trammaterieel start in 2013. In 2014 wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van de bovenbouw (rails, bovenleiding, haltes en dergelijke). Volgens planning start begin 2018 het testen van de trams en de trambaan.  wordt de Eind 2019 Uithoflijn in gebruik genomen.

Meer informatie over de Uithoflijn.

 

Een filmpje over de Uithoflijn op YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=BK4sIg1q5H4