De imposante Krammersluizen zijn toe aan een ingrijpende vernieuwing. Rijkswaterstaat wil dit complex op de grens van de zoute Oosterschelde en het zoete Volkeral-Zoommeer toekomstbestendig maken. Ook de capaciteit voor de scheepvaart wordt vergroot doordat er straks sneller kan worden geschut. Om dit proces in goede banen te leiden, bestelde Rijkswaterstaat bij Movares een nieuwe simulator voor de bediening van de Krammersluizen vanaf het werkeiland Neeltje Jans.

Deze simulator is een opvolger van de eerder geleverde simulator en werd 9 oktober 2020 opgeleverd. De simulator heeft zes schermen waarop vrijwel alle aspecten van de dagelijkse praktijk kunnen worden uitgevoerd. Deze bedieningsschermen zijn al uitgevoerd in de nieuwe stijl van Rijkswaterstaat. Ook kunnen de toekomstige camerabeelden alvast worden getoetst bij verschillende virtuele weersomstandigheden.

De vier imposante Krammersluizen (1987) maken onderdeel uit van de zeven kilometer lange Philipsdam. Ze werden aangelegd tussen 1976 en 1987, samen met de Philipsdam. De sluizen en de dam maken onderdeel uit van de zogeheten compartimenteringswerken. Het doel van deze werken is het verkleinen van de omvang van de Oosterschelde, om daarmee het effect van het getij weer te vergroten. Ook kon het hoog water hiermee worden gekeerd. Verder werd het zoete water uit het Volkerak-Zoommeer gescheiden van het zoute water uit de Oosterschelde. Zo ontstond een zoet randmeer met een stabiel waterpeil, wat onder meer goed is voor de land- en tuinbouw. Het zoete en het zoute water worden straks op een innovatieve manier van elkaar gescheiden door een zgn. ‘bellenscherm’. De Krammersluizen in de dam zorgen ervoor dat schepen kunnen blijven passeren op de drukke vaarroute tussen Zeeland en de grote rivieren. De twee sluiskolken van de Krammersluizen voor de binnenvaart zijn 280 meter bij 24 meter zodat ze ook geschikt zijn voor grote combinaties van duwboten met duwbakken. In totaal openen de sluizen zo’n 13.000 keer per jaar. Het bouwen van de betonconstructies van de Krammersluizen was het grootste project dat Rijkswaterstaat ooit liet uitvoeren.