Movares lanceert pilot WBI kunstwerken

Kent u het WBI voor kunstwerken? En hoe past u een kunstwerk toe in Riskeer met de volledig probabilistische analyses? Is de invoer altijd logisch? En de uitkomsten?

Movares heeft een pilot opgezet voor het beoordelen van kunstwerken. In deze pilot leren wij een beheerder of verantwoordelijke, hoe een kunstwerk te beoordelen. Een zelfgekozen kunstwerk wordt in samenwerking geschematiseerd. Hiermee bepalen we waar de kritische factoren zitten, hoe je omgaat met de sterktebepaling van een keermiddel, welke verschillen er zijn met VNK2 en hoe je data slim kan (her)gebruiken.

Movares biedt tevens de mogelijkheid een beoordelingsteam op te leiden. Er wordt dan een startoverleg gevoerd met het team, waarna zij het kunstwerk onafhankelijk schematiseren.

Waterschap Hollandse Delta heeft deze pilot reeds omgezet in een beoordeling en ook waterschap Zuiderzeeland heeft Movares ingehuurd.