Movares kwalificeert zich voor de Rijkswaterstaat Raamovereenkomsten Industriële Automatisering en Machine veiligheid

Nederland staat aan de vooravond van een grote vervangingsopgave op het gebied van sluizen, bruggen, viaducten en tunnels. Daarbij wordt gekeken hoe de nieuwste technieken, zowel op de hardware als de software van de objecten, kunnen worden toegepast om de constructies en installaties zodanig te vernieuwen dat ze veilig blijven en klaar zijn voor de toekomst.
Denk hierbij aan objecten op afstand bestuurbaar maken of het vooraf virtueel testen van nieuwe beveiligingssystemen.
Movares staat Rijkswaterstaat de komende drie jaar vanuit de raamovereenkomsten Industriële Automatisering en Machine veiligheid bij om deze opgave tot een succes te maken.

De volgende cases bieden alvast inspiratie:

Trainingssimulator spoorbrug voor brugmonteurs

Optimalisatie bediening draaibrug Harinxmakanaal