Movares krijgt opdracht voor RWS-project ‘IMPAKT’

Movares heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor een deel van het project IMPAKT, het Impuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. IMPAKT maakt deel uit van het RWS-programma ‘Beveiligd Werken Rijkswaterstaat’. Doel van dit programma is het voldoende beveiligen van de automatisering die betrekking heeft op vitale infrastructuur zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, enz.

De uitvraag maakte onderdeel uit van het raamcontract dat Movares heeft met Rijkswaterstaat. De gunning aan Movares vond voor 50% plaats op basis van EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving.  Bij de aanbesteding voor IMPAKT is Nederland in twee stukken verdeeld: de combinatie Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz neemt de regio’s Noord-, Oost- en Midden-Nederland en West-Nederland Noord voor haar rekening. Movares verzorgt de andere regio’s, ruwweg het gebied onder de grote rivieren.

Movares is betrokken bij alle fasen van het project, van voorbereiding tot advies inclusief uitvoering. Hierbij wordt de ICT van alle kunstwerken bestudeerd, geïnspecteerd en worden adviezen opgesteld om de geconstateerde kwetsbaarheden te verhelpen. Hierbij zijn vele disciplines betrokken zoals Elektrotechniek en Cybersecurity, maar ook specifieke ICT-kennis en bijvoorbeeld kennis over Functionele Veiligheid, Machine Richtlijnen en Assetmanagement. Hoewel Movares veel van deze disciplines zelf in huis heeft zal hierbij ook samenwerking gezocht worden met andere marktpartijen. Deels vanwege verbreding in de expertise anderzijds vanwege de te leveren capaciteit. Ten gevolge van de kritische doorlooptijden maar ook de complexiteit  van deze opdracht is intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers noodzakelijk.

Een mooie multidisciplinaire opdracht die Movares in staat stelt om voort te borduren op eerder opgedane kennis in projecten als RINK en VONK.

Contactpersoon:
Projectmanager Kaj Valk