Movares krijgt opdracht herindeling haven

De gemeente Hardinxveld-Giessendam en Den Breejen Shipyard hebben Movares opdracht gegeven voor het maken van een voorlopig ontwerp van de haven van Hardinxveld-Giessendam. Het ontwerp betreft de herinrichting van de haven met inbegrip van de civiele, ruimtelijke en nautische aspecten van de haven.

Movares is sinds 2008 betrokken bij de herindeling van deze haven. Den Breejen Shipyard wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Daarvoor is het belangrijk dat de werkzaamheden  aan de schepen meer geconcentreerd rondom de directe bedrijfslocatie langs de Merwede kunnen plaatsvinden. Daarnaast heeft de haven ook nog andere functies voor bevoorrading van andere bedrijven en als ligplaats voor schepen die domicilie vinden in de gemeente. Op dit moment liggen de schepen nog verdeeld over de haven van Hardinxveld-Giessendam.

In eerdere studies heeft Movares onderzocht welke mogelijkheden er waren om de bedrijfsactiviteiten in de haven te bundelen en de werkzaamheden meer geconcentreerd te laten plaatsvinden. Daarbij is o.a. gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden van de haven en de noodzakelijke civiele aanpassingen. In 2015 heeft Movares nog een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid om de nautische ruimte in de haven te optimaliseren. Voorgaande onderzoeken hebben geleid tot een schetsontwerp. Movares is nu gevraagd het eerder gemaakte schetsontwerp voor de herindeling verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp.