Movares helpt RotterTram de baan op

Op het Rotterdamse tramnet rijdt sinds vorige week een bijzondere tram: De RotterTram. De RotterTram is een oude Düwagtram uit 1969 die na zijn pensionering als reizigersvoertuig een tijd als  instructievoertuig heeft gefunctioneerd en is nu omgebouwd tot rijdend restaurant. De Wet lokaal spoor vereist dat voor ‘aanmerkelijk gewijzigde’ trams een zgn. indienststellingsvergunning wordt aangevraagd. In het geval van de Rottertram bleek zo’n vergunning niet nodig te zijn, maar de wijzigingen waren wel van dien aard dat RET Vlootbeheer eiste dat de tram door een onafhankelijke partij gekeurd werd. Movares werd gevraagd om deze bijzondere keuring uit te voeren. In nauwe samenwerking met deskundigen van RET werden er in zeer korte tijd een dossieronderzoek, inspecties, metingen en testen uitgevoerd om vast te stellen of de tram veilig de baan op kan en ook voor de toekomstige restaurantbezoekers veilig is. Het uiteindelijke resultaat van deze keuring was positief, waardoor de RotterTram veilig van start kon gaan!