Movares helpt ProRail bij vergunning voor indienststelling voor Driebergen-Zeist

In het project Stationsgebied Driebergen-Zeist wordt van 11 tot en met 26 augustus 2018 een belangrijke stap gezet. Tijdens deze 16-daagse buitendienststelling voert het project een grote wijziging door, met de bouw van de twee zuidelijke sporen op een compleet nieuw spoordek, de aanleg van het eerste deel van de onderdoorgang, het opheffen van de overweg Hoofdstraat en het installeren van de PLC Interlocking. Movares coördineert voor ProRail de vergunning voor indienstelling (VvI) voor dit project.

In het project wordt het stationsgebied inclusief busplein en omliggend wegennet vernieuwd. In de periode tot begin 2020 wordt een compleet nieuw station met ondergrondse fietsenstalling gebouwd onder de sporen, wordt de sporenlay-out uitgebreid om inhalen en keren mogelijk te maken, wordt een PLC Interlocking als spoorbeveiligingssysteem geïnstalleerd en worden twee overwegen vervangen door een 4-baans onderdoorgang. Aannemer BAM zorgt voor de realisatie van spoorinfra, station en wegen, Arcadis is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding.
Voor een dergelijk groot infraproject is vanuit de Spoorwegwet een vergunning voor indienststelling vereist. In dit project is een VvI nodig voor de twee grootste indienststellingsstappen. Bij elke stap moet de veiligheid van de gewijzigde infrastructuur aantoonbaar worden beheerst en moet worden voldaan aan zogenaamde Technical Specifications for Interoperability (TSI’s), Europese technische eisen. Movares coördineert voor ProRail het proces voor het opbouwen van het dossier met alle bewijsvoering en het verkrijgen van de VvI, in nauwe samenwerking met BAM en Arcadis. De bewijsvoering voor de komende stap is getoetst en akkoord bevonden door TÜV Rheinland Rail Certification als onafhankelijke instantie. Op 9 juli 2018 gaf de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de tijdelijke ontheffing af voor de komende indienststellingsstap. Dit is voor ProRail de formele toestemming van de Minister om in augustus de gewijzigde infrastructuur in dienst te stellen.

Bekijk ook de timelapse-film van het inschuiven van het 140 m lange spoordek, dat maandag 13 augustus plaatsvond.

Foto: ProRail