Movares heeft een nieuwe rol als Koploper bij de provincie Utrecht

dinsdag 8 maart 2011

Koploper-programma provincie Utrecht
Het programma Op Kop is door de provincie Utrecht opgezet om bedrijven te stimuleren hun carbon footprint te bepalen en klimaatneutraal te worden. In maart 2010 tekende Movares een overeenkomst met de gedeputeerde van de provincie om in 2012 klimaat neutraal te worden. Door een aantal maatregelen, zoals een nieuw leasecontract voor bedrijfsauto’s en de inkoop van groene stroom was de carbon footprint van Movares eind 2010 al zo laag dat het resterend deel via een speciale CO2-regeling gecompenseerd kon worden. Daarmee heeft Movares voldaan aan haar overeenkomst met de provincie en is van aspirant-Koploper Koploper geworden.

Nieuwe rol
Behalve Movares hebben nog veel bedrijven de overeenkomst om CO2 te reduceren met de provincie Ondertekend. Onlangs meldde de 100ste deelnemer zich aan. Gedeputeerde Wouter de Jong blikte bij die feestelijke ondertekening terug op ruim drie jaar Op Kop. Een schoolvoorbeeld van het moderne overheidsbeleid vindt hij het project: ‘Zonder dikke nota’s en zonder veel geld is het bijzonder succesvol. Dat komt doordat Op Kop een netwerkbeweging is. De koplopers inspireren en motiveren elkaar en andere bedrijven. Zo is Op Kop een zichzelf versterkend project geworden. Wij zorgen voor de randvoorwaarden, de koplopers zelf maken het project.’

Movares is samen met een aantal andere koplopers deelprojectleider van het Op Kop programma geworden. Zij nemen een deel van de rol van de projectleider van de provincie over. Zij behartigen de dagelijkse contacten met de andere koplopers en organiseren een aantal malen per jaar een inspirerende bijeenkomst voor de medekoplopers.

Deelprojectleiders
Voor Movares geeft innovatiemanager Diederik Verheul vorm aan de netwerkorganisatie van het Op Kop programma. De deelprojectleiders van de andere Koplopers zijn:

  • Ralph Klaare en Ronald de Beer van Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel
  • Stevelina Overeem en Martin van Lambalgen van Aannemersbedrijf Van Zoelen
  • Paul Heistein en Dirk Zijp van Stichting One Planet
  • Hans Kursten van Eneco
  • Luuk Schouten en Ieke Benschop van Natuur en Milieu Utrecht (NMU)
  • Lenny Putman van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Workshop duurzame mobiliteit 19 april bij Eneco
19 april 2010 organiseren Eneco en Movares de volgende Op Kop-workshop, met als thema duurzame mobiliteit. Ook dan zal weer een aantal bedrijven tot de steeds grotere groep koplopers toetreden