Persbericht – Movares haalt hoogste niveau CO₂-ladder

vrijdag 25 maart 2011

Movares heeft niveau 5 van de ProRail CO₂-prestatieladder behaald. Dit is het hoogste niveau. Om dit niveau te halen heeft Movares een aantal initiatieven genomen om in de sector tot CO₂-besparingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn een wisselverwarmingssysteem en een methode om remenergie bij treinen terug te winnen.

Samen met de ingenieursbureaus Grontmij en Oranjewoud en aannemer Strukton Rail heeft Movares de site ‘De Duurzame Leverancier’ opgezet. Via deze site kunnen leveranciers die werken voor partijen snel en eenvoudig een eigen CO₂-footprint maken. Ook kan via de site  onderzocht worden hoe relatief CO₂-vriendelijk een bedrijf is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een interactieve vragenlijst.

Een duurzame bedrijfsvoering houdt in dat bij alle processen binnen het bedrijf rekening wordt gehouden met de effecten daarvan op mens en milieu. Onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategie en visie op duurzaamheid, duurzame innovaties, duurzaam personeelsbeleid, duurzaamheid in de inkoop, maar ook in de verkoop zijn belangrijke factoren om duurzaamheid vorm te geven. Movares kiest er bewust voor om duurzaam te opereren en de reductie van CO₂-uitstoot actief te reduceren, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de dienstverlening. Het behalen van niveau 5 op de CO₂-prestatieladder betekent een gunningsvoordeel van tien procent bij bepaalde aanbestedingen van ProRail.