Movares en Grontmij onderzoeken 1000 km snelweg

Ingenieursbureaus Movares en Grontmij doen in opdracht van Rijkswaterstaat geluidsonderzoek langs circa 1000 kilometer van de 3000 km snelweg in Nederland waar de geluidsbelasting te hoog is. Het project maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) en is door Rijkswaterstaat aanbesteed volgens de aanpak Best Value Procurement (BVP). Met deze aanpak wordt de aanbieder geselecteerd, die de meeste waarde biedt voor de laagste prijs.

Langs veel rijkswegen zijn in de afgelopen jaren geluidsbeperkende maatregelen getroffen, waardoor steeds meer locaties aan de geluidsnorm voldoen. Voor de rijkswegen in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Overijssel waar nog geen maatregelen zijn getroffen, gaan Movares en Grontmij onderzoek doen. Daar waar de wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, onderzoeken we mogelijke oplossingen en de kosten daarvan. Bijvoorbeeld ‘stil’ asfalt, een geluidsscherm of een geluidswal.

Zo dragen wij bij aan de ambitie van RWS om geluidshinder, als gevolg van verkeer op rijkswegen, voor bewoners te reduceren.

Het project levert tot eind 2017 werk voor akoestici, omgevingsmanagers, juristen en ontwerpers van Movares en Grontmij. De opdrachtsom bedraagt 2,6 miljoen euro.

 


Lees ook:
Ingenieursbureaus werken samen in BIM – Civiele Techniek nr. 4 2015
In het Rijkswaterstaat project Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) heeft Movares samen met ‘concurrent’ Grontmij de krachten gebundeld. Een nieuw systeem moet alle betrokken partijen bij dit complexe bouwproject realtime van dezelfde informatie voorzien. Het is een goed voorbeeld van BIM (Bouw Informatie Management). Een veelgehoorde term in de bouwbranche, maar de praktijk blijft vaak achter bij de behoefte.