Movares geselecteerd voor haalbaarheidsstudie ‘GeluidVangrail’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Movares geselecteerd voor een haalbaarheidsstudie voor de ‘GeluidVangrail’.

Vanwege nieuwe nationale regelgeving worden provincies verantwoordelijk voor het niet overschrijden van geluidproductieplafonds. Langs provinciale wegen zijn veel bestaande oplossingen echter niet toepasbaar. Zo nemen stil asfalt of geluidsschermen veel ruimte in, en vereisen ze een grote investering.

De GeluidVangrail is een combinatie tussen een vangrail en geluidsscherm. Een diagonaal scherm maakt een hoek van 45 graden met de weg. Hierdoor weerkaatst het geluid naar de berm, die het geluid grotendeels absorbeert. Afhankelijk van omstandigheden, realiseert de GeluidVangrail naar verwachting een geluidsreductie van 1-5 dB.

De GeluidVangrail is een relatief goedkope geluidsmaatregel met een lange levensduur. Hij kan toegepast worden op locaties met weinig ruimte, en neemt geen uitzicht weg. Ook past de GeluidVangrail zonder veranderingen in het bestemmingsplan en kan hij gerekend worden binnen de huidige wetgeving.

Met het ingaan van nieuwe geluidsregelgeving verwacht Movares dat de vraag naar dit soort maatregelen vanuit provincies een vlucht zal nemen. Bovendien verwachten we, na bewezen succes, ook bij gemeentes een toenemende interesse.

Meer informatie: Stefan Voeten