Movares gaat klimaatneutraal werken

dinsdag 8 juni 2010

Advies- en ingenieursbureau Movares streeft nadrukkelijk naar klimaatneutraal functioneren. Dit zegt directievoorzitter Johan van den Elzen. ‘Het past in deze tijd om als bedrijf je verantwoordelijkheid te nemen in dit opzicht. We kunnen er niet omheen: klimaatverandering als gevolg van CO₂-uitstoot is een van de grote problemen van deze tijd.’ Om CO₂-neutraal te werken, heeft Movares een zgn. ‘carbon footprint’ opgesteld waarin de uitstoot van het bedrijf is vastgesteld, vergezeld van een aantal ambitieuze doelen om de CO₂-uitstoot op korte termijn te beperken.
               
De totale CO₂-footprint voor Movares komt uit op ruim 4.000 ton CO₂ over 2009. Uit de footprint blijkt dat meer dan de 27 procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door elektriciteitsverbruik die overigens in de vorm van groene stroom wordt ingekocht. Slechts 28 procent van de uitstoot is afkomstig van zakelijk autovervoer. Opmerkelijk is dit laatste getal: bij vrijwel alle zakelijke dienstverleners is het percentage CO₂-uitstoot als gevolg van zakelijk autovervoer veel groter. Van den Elzen: ‘Het past binnen de bedrijfsfilosofie van Movares om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daardoor bezit een belangrijk deel van de medewerkers een OV-jaarkaart waardoor met name treinkilometers bijdragen aan het woon-werkverkeer.’ In totaal maken de werknemers van Movares ongeveer zeven keer zoveel treinkilometers als autokilometers.

Reductiemaatregelen
Om in de toekomst de CO₂-uitstoot nog verder terug te dringen, heeft Movares een energieplan vastgesteld. Het plan is gebaseerd op de zgn. ‘Trias Energetica’ waarbij de drie stappen zijn: reductie – substitutie – compensatie. Er zijn drie doelen vastgesteld. De eerste doelstelling betreft een CO₂-reductie van 5 procent over de jaren 2010 en 2011. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van een groot aantal maatregelen waaronder het vervangen van alle leaseauto’s en het invoeren van ecosmart, een project ter verbetering van afvalscheiding en recycling. Ook verlichting wordt aangepakt: naast het invoeren van bewegingssensoren wordt onderzoek verricht naar invoering van  LED-verlichting. Movares heeft zich vastgelegd om tenminste 20 procent substitutie van CO₂-uitstoot te realiseren door inkoop van groene stroom voor eind 2011. De overige CO₂-uitstoot, 75 procent, wordt in de loop van 2010 volledig gecompenseerd waardoor Movares een CO₂-neutraal bedrijf is.

Zie ook onze site: https://movares.nl/over-ons/duurzaamheid/co2-prestatieladder/