Movares en Dura Vermeer: Betuweroute weer volledig open tot in Duitsland

Eind 2014 werden Movares en Dura Vermeer in opdracht van ProRail voor de taak gesteld om voor de eerste keer in Nederland de ombouw van 1500V-DC bovenleiding naar 25kV-AC bovenleiding te realiseren. Op 16 oktober 2016 werd het laatste deel van het project in dienst gesteld: het noordelijke spoor van Zevenaar tot in Duitsland. Hiermee is de laatste mijlpaal van dit unieke project volgens planning gerealiseerd.

Voor het gehele project ‘Zevenaar Integraal Spoorwerk Stap 2’ waren vier indienststellingsmomenten beschikbaar. De eerste twee stappen in 2015 waren gericht op het wijzigen van de gehele sporenlayout en het treinbeveiligingssysteem. In de laatste twee stappen, juli en oktober van dit jaar, was de daadwerkelijke omzetting van de bovenleidingsspanning gerealiseerd. Tussen de indienststelling van juli en 16 oktober was er slechts beperkt treinverkeer mogelijk: van de twee sporen van de Betuweroute tussen Zevenaar en Emmerich kon alleen het zuidelijke spoor gebruikt worden. De meeste goederentreinen zijn hierdoor omgeleid om via alternatieve routes Duitsland te bereiken.

Movares verzorgde voor het project het volledige integrale ontwerp. Naast de ontwerpwerkzaamheden voerde Movares tevens de simulaties ten aanzien van EMC (Electro Magnetische Comptabiliteit) uit om vast te stellen dat het gehele spoorsysteem in Zevenaar ook na de omschakeling van 1500V naar 25kV goed en veilig blijft functioneren. Tevens is de conformiteit ten aanzien van de Europese interoperabiliteitsrichtlijnen (TSI) aangetoond, zodat internationaal toegelaten treinverkeer zonder belemmering het baanvak kan passeren. Dura Vermeer Railinfra stond aan de lat voor de tijdige realisatie van het geheel.

Beide bedrijven zijn dan ook terecht trots op deze prestatie. Naast de succesvolle eerste ombouw in Nederland van bestaande 1500V bovenleiding naar 25kV bovenleiding, is het project op meer aspecten technisch uniek te noemen: de eerste nieuwe typen wissels ‘NG 2.0’-voor een snelheid van 80km/h (hoekverhouding 1:18) en 140km/h (hoekverhouding 1:29) zijn geïnstalleerd en voor het eerst is 25kV tractievoeding Duitsland in gebracht vanuit een Nederlands onderstation.

 

Meer informatie over dit project:

 

 

 

Bronvermelding foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg