Movares en Arthe aan de slag voor Rotterdamsebaan

De gemeente Den Haag is met de combinatie Movares-Arthe een  raamovereenkomst aangegaan voor het project Rotterdamsebaan. De advies- en ingenieursbureaus Movares Nederland en Arthe Civil & Structure zetten de komende jaren, voor zowel de aanbestedings- als de realisatiefase, gezamenlijk diverse ingenieursdiensten in om het projectbureau Rotterdamsebaan te ondersteunen. Movares heeft in de voorgaande fases, met een bijdrage van Arthe het ontwerp gemaakt.

Kennis op diverse werkvelden

De raamovereenkomst werd verworven op basis van specifieke kennis van Movares op het gebied van civiele techniek (waaronder een boortunnel in zachte bodem), wegontwerp, geotechniek, spoorontwerp (tram), hydrologie en (tunnel)technische installaties. Arthe brengt aanvullende specialistische kennis in op het gebied van boortunnels.

Minder drukte op Utrechtsebaan

De Rotterdamsebaan  is een nog aan te leggen weg tussen knooppunt Ypenburg (snelwegen A4/A13) en de Centrumring van Den Haag, waarbij een verdiepte ligging en een 1,6 km lange boortunnel is voorzien. Met de komst van de nieuwe weg zal het verkeer van en naar de snelwegen zich beter verdelen en wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. De stad en de regio blijven zo aantrekkelijk om er te wonen en te werken.