Een stuk Amsterdam dat vol in ontwikkeling is: Zeeburgereiland. De wijk ligt ten oosten van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied en ten westen van IJburg. In het verleden heeft Zeeburgereiland de functie gehad van militair terrein en rioolzuivering, maar met de herbestemming van dit gebied wonen er over een aantal jaar meer dan 10.000 Amsterdammers. De bestaande capaciteit van OV en infra is niet toereikend voor dit aantal nieuwe bewoners. Movares en Antea Group werken als combinatie met en in opdracht van de gemeente Amsterdam aan de ontsluiting van dit gebied, in nauwe samenwerking met de gebiedsontwikkeling en overige mobiliteitsprojecten.

Bereikbaarheid

Op dit moment wordt er al flink gebouwd op Zeeburgereiland. Er komen op termijn vijf nieuwe buurten: de Sportheldenbuurt, de Sluisbuurt, de Bedrijvenstrook, de Baaibuurten en de Oostpunt. De Sportheldenbuurt is al bijna klaar en wordt al bewoond. In de Sluisbuurt is de bouw van de eerste woontorens begonnen en ook de ontwikkeling van de Bedrijvenstrook is gestart. De Baaibuurten en de Oostpunt worden over enkele jaren ontwikkeld. Om de bereikbaarheid te garanderen voor de komende jaren is de Amsterdamse brug een cruciale factor: hier gaan op termijn meer auto’s, fietsers, maar mogelijk ook een tram over rijden. Dit vraagt om extra capaciteit óp en naast de bestaande brug, maar ook om aanpassingen in de toeleidende wegen en kruispunten die hierop zijn aangesloten.

Integraal werken

In dit project werken Movares en Antea Group samen met de gemeente Amsterdam. We werken als één team met als intentie om intensief en langdurig samen op te trekken tot en met de aanbestedingsprocedure. In het project komen de komende jaren veel disciplines aan bod, zoals omgevingsmanagement, techniek van brugontwerpen, wegontwerp, auto- en fiets mobiliteit, openbaar vervoer en lightrail. Ook de impact van de plannen op de woon & werkomgeving van mensen, scheepvaart op het Amsterdamrijnkanaal, natuur en duurzaamheid spelen een voorname rol.