Movares brengt betrouwbaarheid elektriciteitslevering in kaart

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in opdracht van brancheorganisatie Netbeheer Nederland de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsnetten in 2012 geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar zowel de laag-, de midden- als de hoogspanningsnetten. Voor de analyse heeft Movares gebruik gemaakt van de storingsregistraties van alle negen beheerders van de Nederlandse elektriciteitsnetten.

Doel analyse

Het doel van de analyse is niet alleen inzicht in de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering, maar ook inzicht in de oorzaken en het verschaffen van informatie om de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te verbeteren. Denk hierbij aan aanpassingen in de infrastructuur, doeltreffender onderhoud en een betere afhandeling van storingen. De analyseresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland’. Dit rapport bevat een overzicht van de tien grootste elektriciteitsonderbrekingen in 2012. Deze top-10 is verantwoordelijk voor bijna twintig procent van de totale uitvalsduur.

Jaarlijkse uitvalsduur

Als maat voor de betrouwbaarheid wordt internationaal uitgegaan van de jaarlijkse uitvalsduur. Dit is de totale duur dat de elektriciteitslevering was onderbroken gedeeld door het totaal aantal klanten. In 2012 bedroeg de jaarlijkse uitvalduur in Nederland 27 minuten. Dat betekent dat klanten 99,99486% van stroom zijn voorzien. In vergelijking met de ons omringende landen is dat een goede prestatie. Alleen Duitsland presteert met 22 minuten iets beter, maar in landen als Frankrijk en Engeland heeft de gemiddelde klant te maken met een jaarlijkse uitval van meer dan 80 minuten.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van elektriciteitsonderbrekingen bij de laag- en middenspanningsnetten waren graafwerkzaamheden met een aandeel van respectievelijk 29% en 23%. Op nummer twee bij de laagspanningsnetten, met een aandeel van 19%, stonden ‘sluimerende storingen’. Dit zijn storingen door een fout waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is en die een of meerdere keren voorkwamen. Bij de middenspanningsnetten staat met een aandeel van 20% ‘veroudering/slijtage op plaats twee. Bij de hoogspanningsnetten komen relatief weinig elektriciteitsonderbrekingen voor, waardoor geen gegronde uitspraken over storingsoorzaken gedaan kunnen worden. In het hoogspanningsnet was in 2012 overigens ruim 50% van de onderbrekingen in het hoogspanningsnet binnen een kwartier opgelost.

Het rapport ‘Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland in 2012’ is vanaf nu kosteloos te downloaden via www.netbeheernederland.nl

(of precieser: http://www.netbeheernederland.nl/publicaties/onderzoek)