Movares boekt goed resultaat over 2015

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in 2015 een goed resultaat geboekt. Het bedrijfs­resultaat van Movares Group bedroeg € 6,4 miljoen bij een omzet van € 133,0 miljoen. Daarmee werd de stabiele prestatiereeks van de afgelopen jaren doorgezet. Dit positieve resultaat werd behaald ondanks de lastige markt­omstandig­heden. De gestage verbreding van het bedrijf werpt hierbij z’n vruchten af. Waar de omzet op de railmarkt in 2015 een lichte terugloop liet zien, groeide echter de omzet in de markten voor regionale overheden, Rijkswaterstaat, aannemers en op de water- en energiemarkt.

Samengevat in cijfers ziet 2015 er als volgt uit
Movares kerncijfers 2015 v1

Innovatie en businessontwikkeling
Voor een relatief gespecialiseerd bureau als Movares is het belangrijk om steeds met nieuwe vindingen op onze werkvelden te komen. Onze aanpak met Innovatiestudio’s werpt z’n vruchten af. In 2015 bleek dat o.a. op gebieden als waterveiligheid (Waterontspanner®), beveiliging (Eurolocking), simulatie (Grand Départ Utrecht, Fame 3D) en duurzaamheid (topologisch ontwerpen). Ook op het gebied van procesautomatisering (integraal ontwerpen, BIM) zien we een sterke ontwikkeling. In 2015 zijn naar analogie van de Innovatiestudio’s ook Businessstudio’s ingericht. Daarmee willen we als Movares meer focus leggen in de markt op een aantal van onze specialiteiten zoals beweegbare bruggen.

Vooruitzichten 2016
Het beleid voor 2016 is erop gericht te blijven groeien in toegevoegde waarde en, als logisch gevolg daarvan, ook te groeien in aantal medewerkers. Voor de werkvelden die in de Businessstudio’s verder worden ontwikkeld, heeft Movares een extra aantal ervaren specialisten nodig. Al met al is er een ambitieuze agenda die in het verlengde ligt van de prestaties van de afgelopen jaren en  past bij de lange termijnstrategie die Movares voor ogen heeft: kwalitatief goed presteren met hoogwaardig advieswerk, resulterend in een goed rendement.

Het Jaarbericht 2015 van Movares kunt u hier lezen. Hierin staat ook een aantal projecten van Movares uit 2015.