In 2011 heeft Movares trede 5 op de CO2-prestatieladder bereikt en sindsdien ook altijd behouden. Een belangrijk aspect uit deze norm is dat een organisatie transparant is over haar activiteiten m.b.t. CO2 uitstoot en de reductie daarvan. Om onze certificering te behouden werden wij hierop getoetst middels een audit. Het resultaat: wij behouden ons certificaat op niveau 5!

Volop bezig met duurzaamheid

De audit gaf volop redenen voor het behoud van ons certificaat op niveau 5. We innoveren met Computational Design, 3D-betonprinten en innovatieve wisselverwarming. Maar we zijn ook de initiatiefnemer en trekker van de Duurzame Leverancier en Green Business Club Utrecht. Daarnaast communiceren we proactief over duurzaamheid en initiëren we werkprocessen om nóg duurzamer te zijn. Met onze initiatieven bereiken we veel CO2-reductie, zelfs meer dan ons meerjarenplan van 2020-2025 beoogt. We zullen onze duurzame doelen dan ook nog ambitieuzer bijstellen.