Movares adviseert Zuid-Holland over N222

De N222 is een (boven)regionale verbinding in het Westland en vormt de verbinding tussen de N466 en de N211. De trajectstudie voor deze weg is geactualiseerd, hierin wordt geadviseerd de N222 te verbreden tot 2×2 rijstroken en de kruisingen her in te richten. Daarnaast is het van belang de N222 verkeersveiliger te maken, te laten voldoen aan de vastgestelde functionaliteit en gewenste kwaliteitsniveau van onderhoud.

Van de benodigde maatregelen op en rond de N222 is een voorlopig ontwerp (VO+) opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft aan Movares gevraagd het ontwerp te toetsen en op te waarderen tot referentieontwerp, de realisatie voor te bereiden door conditionerende onderzoeken uit te voeren en een contract op te stellen en vervolgens de uitvoering samen te begeleiden. In het proces moet speciale aandacht zijn voor het voorbereiden en verleggen van kabels en leidingen en de bereikbaarheid en doorstroming tijdens de uitvoering.