182 jaar ervaring, waarvan 15 jaar onder de naam Movares. Dit jaar vieren wij ons 15-jarig jubileum en daar mag op getoost worden! Als verrassing bezorgden wij onze collega’s persoonlijk een heerlijke fles wijn, om gezamenlijk in ons online ‘café’ deze mijlpaal te vieren.

Een toekomstbestendig land
In 2006 wijzigden we onze naam in Movares, omdat de naam Holland Railconsult niet langer meer de lading dekte van onze bedrijfsactiviteiten. Als bedrijf hadden we ons ontwikkeld van een nichespeler op het gebied van rail, tot een advies- en ingenieursbureau met een veel bredere scope. Tegenwoordig zijn we werkzaam op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, digitale transformatie, energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Met onze projecten leveren we een bijdrage aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. Innovaties en nieuwe manieren van samenwerken zijn volgens ons de sleutel tot succes. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers, partners en kennisinstituten aan een toekomstbestendig land.