Ze vormen een ode aan vakmanschap van lang vervlogen tijden, de historische perronkappen van station Leeuwarden CS. Na 130 jaar dienst te hebben gedaan, zijn de historische kappen, de gietijzeren kolommen en de grotendeels welijzeren constructie aan onderhoud toe zodat ze weer 100 jaar meekunnen. Hierbij wordt de constructie en de kappen duurzaam gemaakt met respect voor het historische karakter en de uniciteit van sommige onderdelen, zoals de ‘sikkelspant’, de enige van dit soort die nog in Nederland voorkomt.

Wij onderzochten de staat van de constructies van de kappen van station Leeuwarden en adviseerden over de verduurzaming en de restauratiemethoden. In 2020 wordt aan dit werk begonnen en naar verwachting in 2023 opgeleverd.