Minisymposium Innovatie Partnerschap

Woensdag 22 november 2017 organiseert Club Baanbrekers, in samenwerking met De BouwAgenda, Captain Co-Creation en De Jonge Generatie, een minisymposium over Innovatie Partnerschap op De BouwCampus in Delft. Een van de initiatiefnemers is onze collega Maurice van Rooijen. Middels het minisymposium wil hij het onderwerp Innovatie Partnerschap verder verkennen. Aanleiding hiervoor is een wijziging in het aanbestedingsrecht met als doel innovatie te bevorderen.

Het minisymposium beoogt (publieke) opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen meer in te kunnen laten spelen op de maatschappelijke vraagstukken, technologische ontwikkelingen en wijze van samenwerken dat nodig is voor innovatie. Tijdens het mini-symposium zal worden gewerkt met actuele casussen. Zo kan opgedane kennis direct in de praktijk worden gebracht.

Meer informatie en aanmelden: maurice.van.rooijen@movares.nl
Voor het volledige programma, klik hier.