Mini-symposium Overwegen

Ter gelegenheid van het afscheid van Johan Ganzeman organiseert Movares een mini-symposium over overwegen met als thema: ‘Hoe nu verder?’ Niet alleen omdat die vraag vaak wordt gesteld aan Johan wanneer hij vertelt dat hij met pensioen gaat. Maar ook om over de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van overwegen na te denken en te discussiëren met een groot aantal betrokkenen die min of meer dagelijks met overwegen bezig zijn. Een discussie die gevoerd wordt aan de hand van de in Johans ogen meest belangrijke probleemvelden:

  1. Is er een structurele c.q. generieke aanpak mogelijk van de sluitduur van overwegen?
  2. Is de wegbeheerder langzamerhand niet de hoofdrolspeler bij het borgen van de overwegveiligheid (ontruiming overweg)?
  3. Zijn er straks nog wel proportionele risicobeheermaatregelen te bedenken
  4. Is een particuliere overweg wel particulier en hoe richt je hem dan veilig in?

Johan heeft vier spelbepalende spelers in dit veld, Jeroen Nederlof, Kees Larooij, Wim Hendrikse en Eduard de Vries bereid gevonden om per onderwerp een inleiding te houden.

De studiemiddag ‘Overwegen hoe nu verder’ vindt plaats bij Movares voor een besloten groep genodigden.