Mini-symposium bodemdaling/spoorgeometrie Culemborg – Den Bosch

Op woensdag 4 november 2015 vindt er een Mini symposium plaats over bodemdaling spoorgeometrie Culemborg – Den Bosch.

Onno Langhorst van Movares geeft een presentatie over het plan van aanpak om tot het toetsen van aardebanen te komen die aan het bouwbesluit dienen te voldoen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtendprogramma
8.30 – 9.30 SkyGeo Netherland BV Oplevering aan John/Eugène deformatiekaarten Culemborg – Den Bosch periode 1992 – heden
9.30 -10.30 Erdmann-Softwaregesellschaft mbH Oplevering aan John/Eugène trendanalyse 2004 – 2014 hoogteligging Zeeuwse lijn en Culemborg-Den Bosch op basis standaardafwijking
10.30 -11.30 Arcadis Nederland BV Divisie mobiliteit (Deel-)oplevering aan John/Eugène analyse PVS-metingen jaren ‘90 ten opzichte van recente RILA-metingen van Culemborg – Den Bosch
11.30-12.30 Lunch voor SkyGeo, Erdmann en Arcadis in Grand-Café

Start Mini-symposium
12.15-12.30 Ontvangst in vergaderzaal volgens aanwijzingen Aristo. Desgewenst eerst nog koffie in Grand-Café.
12.30-12.45 ProRail Inleiding
12.45-13.15 SkyGeo Presentatie Deformatiekaarten op basis satellietmetingen in periode 1992 – heden
13.20-13.50 Arcadis Trendanalyse absolute hoogteligging (PVS-metingen jaren ‘90 ten opzichte van recente RILA-metingen)
13.55-14.25 Erdmann Trendanalyse relatieve hoogteligging (meettreinmetingen in periode 2004-2014, op basis standaardafwijking)
14.25-14.55 Pauze in Grand-Café
14.55-15.25 Movares Opstellen Factsheets van instabiele spoorfunderingen, toetsten stabiliteit aan Bouwbesluit, nader geotechnisch onderzoek
15.30-16.00 Ricardo (Lloyds) Meten van aspotversnellingen in relatie tot spoorgeometrie.
16.05-16.35 TNO ProInfo Datamining (welke bronnen, welke methode, eerste resultaten Zeeuwse lijn)
16.35-16.40 Sluiting

Locatie
Aristo Eindhoven / ‘De Vierde’
Navigatieadres: Ten Hagestraat 6 in Eindhoven
Aristo Eindhoven en ‘De Vierde’ maken onderdeel uit van winkelcentrum Heuvel dat beschikt over parkeergarage De Heuvel met 1.100 parkeerplaatsen (inclusief elektrische laadpunten). Wanneer u langer dan 2,5 uur parkeert is het voordelig om bij onze receptionist een uitrijkaart te kopen.