Milieuprestatieberekening gebouwen

De rekenprogramma’s die gebruikt worden voor het vaststellen van milieuprestaties van gebouwen, zijn onderling eenduidig en betrouwbaar. Dit blijkt uit onderzoek door Movares.

Hoe duurzaam is een gebouw? Om de milieuprestaties van een gebouw vast te stellen, kunnen architecten gebruik maken van drie rekenprogramma’s. Deze leveren soms sterk afwijkende uitkomsten op. In opdracht van de initiatiefnemers van de Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen heeft Movares onderzocht wat hiervan de oorzaak is. Conclusie: de rekenprogramma’s zijn eenduidig en betrouwbaar, maar de gegevensinvoer valt op een aantal punten te verbeteren, waardoor grote verschillen in uitkomsten zullen verdwijnen.

Voor de berekening van de milieuprestaties van een gebouw kan gebruik gemaakt worden van de rekenprogramma’s GPR Bouwbesluit, MRPI en DGBC Materialentool. Marjolein van der Klauw, een van de Movares-onderzoekers voor de Green Deal, heeft maandag 9 september de eindresultaten van het onderzoek naar toepassing van deze rekenprogramma’s gepresenteerd. Tijdens een symposium bij de Metaalunie in Nieuwegein gaf zij aan dat de er grote verschillen in uitkomst kunnen ontstaan.

Een van de verklaringen is dat de invoerders – vaak architecten – verschillende interpretaties kunnen hebben van maten en materialen. Bij een gelijke invoer van maatvoering en materialen geven de instrumenten een gelijk resultaat. Ook kunnen de invoerders verschillende interpretaties hebben van de scope van het object. Verder zijn nog niet alle opties voor bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase opgenomen. Dit is de basis waarop de berekening wordt gemaakt.

Sinds begin dit jaar is het verplicht om een milieuprestatieberekening voor gebouwen te laten maken voordat deze gebouwd worden. Er zijn echter nog geen normen (‘grenswaardes’) bepaald waaraan de milieuprestatie moet voldoen. Het onderzoek voor de Green Deal heeft onder meer als doel om meer gevoel te krijgen bij de grenswaardes voor de Milieuprestatieberekening voor Gebouwen. Het is de bedoeling dat minister Blok (Wonen) in 2014 met grenswaardes komt voor het milieukeur.

Een Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden om barrières te slechten bij het realiseren van een duurzaam initiatief. De Green Deal Milieuprestatieberekening Gebouwen is een initiatief van Koninklijke Metaalunie (penvoerder), drie ministeries (BiZa, IenM, EZ), vereniging FME-CWM, Bond van Nederlandse Architecten, W/E Adviseurs, Stichting MRPI en Dutch Green Building Council.

Zie tevens de website van de Metaalunie voor meer informatie over het project en de resultaten van het onderzoek.