Masterclass Risicogestuurd beheer en onderhoud – voor Waterschappen

Inspecties en onderhoud op basis van risicoanalyse

Elke beheerder wil zijn beheergebied graag in topconditie houden. De praktijk is echter weerbarstig. De middelen, met name financieel, zijn niet onuitputtelijk. U moet keuzes maken. Waar moet het zwaartepunt komen te liggen en wat mag wel iets minder? Movares wil u helpen dit type vragen op een risicogestuurde manier samen aan te pakken. Een risicogestuurde aanpak kan u helpen bij het structureren van inspecties en het daaruit volgende beheer en onderhoud.

 

Risicoinventarisatie/-analyse

Een belangrijk onderdeel van de risicogestuurde aanpak bij beheer en onderhoud is het opstellen van een risicoinventarisatie/-analyse. Onze adviseurs maken per object(type) een inventarisatie van de risico’s, die handvatten geeft voor de aandachtspunten en uitvoeringsmethode van een uit te voeren inspectie. Deze inventarisatie kan ook in het algemeen worden gebruikt voor het bepalen van een inspectiestrategie op lange termijn; hierbij gaat het dan om de frequentie en diepgang.

 

Instrument voor kostenbeheersing

De resultaten van een inspectie kunnen ook risicogestuurd worden beschouwd. Dat wil zeggen dat niet elke schade een risico voor het functioneren, de veiligheid of de duurzaamheid vormt en daarom ook niet altijd gerepareerd hoeft te worden. De hoogte van het risico bepaalt daarmee de termijn waarop u als beheerder de maatregelen uitvoert. Hoge risico’s moeten immers sneller worden verholpen dan lage risico’s.

Met een risicogestuurde aanpak heeft u een instrument in handen om uw budget goed te verdelen over uw beheergebied. En deze verdeling te verantwoorden.

 

 

 

 

 

 

Masterclass Risicogestuurd beheer en onderhoud voor Waterschappen – najaar 2015

De advies- en ingenieursbureaus Movares en Tauw organiseren samen een middag over risicogestuurd beheer en onderhoud in de praktijk.

Werkt u bij een waterschap en heeft u een uitnodiging ontvangen?

Dan kunt u hier de belangstellingsregistratie invullen.