Masterclass MIRT Onderzoek en Verkenningen

In deze masterclass komen de deelnemers zelf met issues die ze willen bespreken met ervaren collega’s. Deze masterclass is bedoeld voor ervaren projectmanagers/projectleiders van Rijkswaterstaat, DGB en DGRW en voor beleidsmedewerkers van bevoegd gezag. Onder leiding van twee masters verdiepen de deelnemers zich in de procedures, processen en inhoudelijke aspecten van mirt onderzoeken, verkenningen en planuitwerkingen.

In deze masterclass geeft Luis Martins Dias de aftrap met een presentatie over de implicaties van de nieuwe omgevingswet en het projectbesluit.

Locatie: Movares, Utrecht.