Masterclass De duurzame haven van de toekomst

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Movares, Port Solutions en DGMR organiseerden op donderdag 6 oktober 2106 de masterclass De duurzame haven van de toekomst.

Deze bijeenkomst stond in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Irene Buitenhuis (Movares) en DGMR presenteerden de kansen die de Omgevingswet biedt voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Na het eerste algemene deel gingen de deelnemers in groepen uiteen om de mogelijkheden van de nieuwe wet ‘los te laten’ op een fictieve haven (de haven van Waasdam). De resultaten werden plenair teruggekoppeld. Aan het eind van de bijeenkomst boden Movares, Port Solutions en DGMR de aanwezige gemeenten een quick scan Omgevingswet aan. In deze quick scan willen we een antwoord krijgen op de vraag: ‘wat betekent de Omgevingswet nu eigenlijk voor onze haven en gemeente’? Bij de aanwezigen bleek zeker behoefte aan een dergelijke quick scan.