Masterclass De duurzame haven van de toekomst

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens organiseert samen met Movares, Port Solutions en DGMR op donderdagmiddag 6 oktober de masterclass De duurzame haven van de toekomst.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zal belangrijke invloed hebben op de wijze waarop gemeenten hun beleid rondom het haventerrein zullen inrichten. Movares en DGMR presenteren de kansen die de Omgevingswet biedt voor een duurzame gebiedsontwikkeling.