Vervoer over water is een duurzame vorm van vervoer, maar hoe maak je de havens zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk? Daarover ging de masterclass die de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseerde samen met partners Movares en DGMR. De masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ vond plaats op 3 juni in de vorm van een drukbezocht webinar.

Wij zijn betrokken bij de Vereniging van Binnenhavens (NVB) en hebben voor hen de strategische agenda opgesteld. Hierin is een aantal thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de branche. Een van die thema’s is de ontwikkeling van duurzame, toekomstgerichte binnenhavens. Wij zijn trekker van dit thema. De Masterclass en de toelichting op het thema zijn te vinden op:

https://havens.binnenvaart.nl/masterclass-duurzaam-en-toekomstbestendig-havenbeleid-2020?fbclid=IwAR1jnoGMWNCvqVBYbWDgb3wO2L89csOpu1zMG4OUtuiTi7paG-GtRb-vXt0