Lift en trap Bodecentrum Zaandam: binnen 6 maanden van idee naar ingebruikname

Vanaf eind november 2015 werkte Movares in nauwe samenwerking met aannemer Hegeman aan het ontwerp van een nieuwe trap en lift op de Bodekade te Zaandam. Hegeman wist, samen met twee van de specialismen van Movares, ‘liften & roltrappen’ en ‘constructief ontwerp’, in een zeer kort tijdsbestek een belangrijk knelpunt voor opdrachtgever gemeente Zaandam op te lossen.

De opdracht van de gemeente Zaandam was helder maar ambitieus: “Realiseer, ingepast in de omgeving, een lift, technische ruimtes en een nieuwe trappartij op de kade. Een en ander moet gereed zijn voor de start van het vaarseizoen. ” Een uitdagende klus, maar half april 2016 werd de kade naast het Zaantheater geopend voor riviercruises en werden de nieuwe lift en trap door de passagiers van het eerst aanmerende cruiseschip in gebruik genomen. Een pluim voor alle betrokkenen en, zoals de directeur van de Havendienst Amsterdam zei: “Een wereldprestatie als je vanaf half november bij elkaar komt en nu al een en ander hebt staan!”

De variantenstudie en het ontwerpproces verliepen zeer snel omdat er vanaf de eerste start volledig is gemodelleerd in 3D. Het tekenwerk bevatte niet alleen alle benodigde technische informatie, maar bleek ook erg geschikt om stakeholders snel verschillende ontwerpvarianten te kunnen tonen.

Bijzonder in dit project is dat de trap- en liftconstructies direct op de bestaande kadeconstructie uit 1953 zijn geplaatst zodat een paalfundering uitgespaard kon worden. De liftschacht is om deze reden uitgevoerd zonder liftput. Door het uitsparen van een fundering zijn kosten en bouwtijd bespaard. Op basis van archiefonderzoek en een duikinspectie is aangetoond dat de kade geschikt is voor de optredende krachten. En daardoor is in kort tijdsbestek een creatieve oplossing gevonden en is de vraag van de opdrachtgever binnen de gestelde randvoorwaarden gerealiseerd.