Landelijke omgevingsmanagementdag (LOMD)

Movares is donderdag 27 juni 2019 aanwezig op de Landelijke omgevingsmanagementdag (LOMD) met een workshop en een stand. Locatie: Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch

Onderwerp workshop van Movares: Het gebruik van Virtual Reality bij burgerparticipatie. Door Edwin Langendoen en Jim van Wingerden.

Veel projecten hebben een directe invloed op de leefomgeving. Vroeger werd je als burger geïnformeerd over alles wat er ging veranderen en stond de uitkomst van bijna alles al vast. Nu mag je als burger in steeds vroeger stadium van projecten meedenken en soms zelfs meebeslissen. Met de VR-bril worden mogelijke gevolgen van het project direct omgezet in een tastbare ervaring. Burgerparticipatie krijgt daardoor een totaal andere dimensie waarin de diverse varianten van de projectconsequenties ervaren worden.

In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden om VR in te zetten bij burgerparticipatie.

Meer informatie en aanmelding via de site van de Landelijke omgevingsmanagementdag.