Maandag 4 oktober a.s. wordt de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) georganiseerd door het Platform Omgevingsmanagement. Movares is al een aantal jaar partner van dit platform.

Het thema dit jaar is ‘Open Vizier’. Daar spreekt uit dat  omgevingsmanagers zich verkennend en onderzoekend opstellen, en onbevooroordeeld gesprekken aangaan. Dat zij open staan voor (nieuwe) ideeën en ook samen vormgeven aan een duurzame visie op de ontwikkeling van de omgeving. Kortom, met open vizier werken wij transparant en rechtvaardig samen met degenen die in die omgeving leven.

Tijdens de LOMD zal Movares twee workshops geven over de resultaten v.w.b. de Maaslijn, en de nut, noodzaak en toekomst van het Digitale MER in het algemeen, en in welke mate dit bij kan dragen aan het omgevingsmanagement binnen projecten. Tanja van der Sman en Michelle Smedts zullen de workshops verzorgen. Movares is verder aanwezig met 8 andere collega’s. Mocht jij ook aan willen sluiten, kan dit tegen betaling van 225 euro via de site van de LOMD https://omgevingsmanagementdag.nl/lomd-2021/aanmelden.