‘Klimaat stresstest-plus’ helpt om de stad gezond te houden

Krachten bundelen voor beter omgaan met klimaatverandering

Het Haagse adviesbureau voor beleidsmarketing Awareness en advies- en ingenieursbureau Movares hebben samen een ‘klimaat stresstest plus’ gelanceerd die gemeenten concreet helpt bij het opstellen van een lokaal klimaatbeleid.

Alle gemeenten zijn volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050 verplicht om voor eind 2019 een strategie op te stellen hoe men zal omgaan met klimaatverandering. De nu ontwikkelde ‘stresstest plus’ combineert de juiste technische inzichten met een lokaal samenwerkingsproces op maat. “Alleen door alle noodzakelijke spelers tijdig te betrekken komt per gemeente een klimaatprogramma tot stand van effectieve maatregelen, inclusief budgetten en taakverdeling”, constateren de opstellers van de ‘stresstest plus’.

De tijd dringt

“Klimaatverandering klinkt misschien voor velen abstract en ver weg, maar de tijd dringt en maatregelen die voldoende ingrijpen vergen een lange aanloop. Nu al sterven bij hittegolven in Nederland per dag zo’n 40 mensen extra in de steden door zogenoemde ‘hittestress’. En bij steeds zwaarder wordende regenbuien zal het rioolsysteem op veel plekken het regenwater niet kunnen wegwerken”, zegt Paul Weststrate, mede-directeur van Awareness.

“Om op tijd iets te doen aan die hittestress en aan het risico van overstromingen door extreme regenbuien, zijn ingrijpende veranderingen nodig bij het ontwerp of het herinrichten van stadswijken. Wereldwijd is er een trek naar de steden en de gezinnen worden gemiddeld kleiner. Daardoor zijn er in de stad steeds meer woningen nodig. Maar zorg dan op die plekken meteen voor goed klimaat: voldoende groen, water en schaduw”, zegt Leon van Warmerdam, business manager Water van Movares.

Mobiliseren

Volgens Weststrate zijn veel steden zich wel bewust van de risico’s die samenhangen met klimaatverandering, maar is het dan nog een forse klus om de hele stad bij de noodzakelijke acties te betrekken. ,,Effectieve oplossingen bereik je als gemeente niet alleen. Woningcorporaties, bedrijfsleven, inwoners, iedereen kan en moet een bijdrage leveren. Dus zorgen we allereerst voor een gedeeld besef van huidige en toekomstige problemen, van urgentie en van verantwoordelijkheid. Anders gaat niemand tijd, mensen en geld inzetten om oplossingen te creëren. Daarna ondersteunen we alle direct betrokkenen met het vaststellen welke maatregelpakketten het effectiefst zijn. Tenslotte kunnen we helpen om iedereen te mobiliseren om de eigen rol op te pakken in het beoogde maatregelpakket. Bied mensen de gelegenheid te participeren in wat hen aangaat, zoals het klimaat. Daar spelen ook stadsgesprekken met organisaties, wijkcomités en inwoners een rol. Als beproefd middel om het brede bewustzijn te kweken dat we met z’n allen geld en energie moeten steken in het gezond maken en houden van de stad”, aldus Weststrate.

Download hier het factsheet Stresstest Plus