Kiwa en Movares verwerven opdracht voor meterpool

Nederlandse huishoudens gebruiken veel energie. Die energie krijgen wij uit gas, elektriciteit of warmte. Het verbruik wordt gemeten met behulp van elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters.

In Nederland zijn circa 16 miljoen meters geplaatst. Het is onmogelijk om alle meters individueel te onderzoeken. Het onderzoek wordt daarom steekproefsgewijs uitgevoerd, dit systeem staat bekend als de ‘meterpool’. Bij dit systeem worden alle meters verdeeld in groepen (populaties) op basis van soort, type en bouwjaar. De netbeheerders en meetbedrijven van de meters laten controleren of de meters in een populatie goed werken. De coördinator verzamelt de resultaten, voert de statistische analyse uit en rapporteert over de resultaten. Agentschap Telecom ziet toe op de uitvoering en geeft goedkeuring aan het rapport.

Kiwa en Movares hebben nu de opdracht verworven om deze werkzaamheden voor de komende 4 jaar te mogen uitvoeren. Namens Movares is Ron Visser het aanspreekpunt voor deze opdracht.