Kennismiddag Verkenning en Planuitwerking Omgevingswet

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied van Verkenningen en Planuitwerking, MER en de Kaderrichtlijn Water. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en van decentrale overheden.

Op 18 oktober vindt een kennismiddag over Verkenning en Planuitwerking Omgevingswet plaats. De omgevingswet brengt veranderingen met zich mee voor het MIRT-proces. De Tracéwet verdwijnt en daarmee ook het Tracébesluit. Tijdens deze bijeenkomst anticiperen we op deze wijzigingen. Wat gaat er veranderen voor de MIRT-projecten, wanneer en kan hierop al ingespeeld worden? Hoe ziet het implementatietraject eruit en wat zijn de ervaringen van de eerste pilots?