Kennismiddag Energie en Ruimte

Vanuit het Klimaatakkoord en Energieakkoord ligt er een grote opgave op het vlak van energietransitie. Deze opgave heeft impact op de ruimtelijke inrichting in Nederland en krijgt daarom veel aandacht in zowel de Nationale omgevingsvisie als de lange termijn verstedelijkingsplannen in de regio’s.

Tijdens de bijeenkomst schetsen sprekers van de Ministeries van EZK en BZK wat de impact is van de energietransitie op de ruimtebehoefte. En hoe deze behoefte wordt ingevuld in de nationale omgevingsvisie (NOVI) en de Regionale Energie Strategiën (RES). In deelsessies wordt onder meer ingegaan op het benutten van kansen in rijksprojecten en op vastgoed en areaal van het rijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat organiseert Movares op 14 mei 2019 de kennismiddag Energie en Ruimte. Met deze bijeenkomst creëren we bewustwording over de impact van de energietransitie op het ruimtegebruik en de noodzaak om in stedelijke regio’s de diverse ruimtelijke opgaven te integreren en zo bij te dragen aan vitale, bereikbare en duurzame stedelijke gebieden.