Kennisbijeenkomst Kaderrichtlijn Water

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied van Verkenningen en Planuitwerking, MER en de Kaderrichtlijn Water. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en van decentrale overheden.
Op 27 september vindt een kennisbijeenkomst over de Kaderrichtlijn Water plaats. Titel van de bijeenkomst is: Kaderrichtlijn Water projecten; van realisatie- naar beheerfase, wat komt daar bij kijken?