Kennisbijeenkomst implementatie duurzaamheid in verkenningen en planuitwerking

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied van Verkenningen en Planuitwerking, MER en de Kaderrichtlijn Water. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Milieu en van decentrale overheden.
Op 28 juni vindt de eerste kennisbijeenkomst plaats. Onderwerp is de implementatie van duurzaamheid in de verkenningen en planuitwerking.