Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn. Movares organiseert in samenwerking met een aantal gemeenten, die recentelijk met succes de regie hebben gevoerd over hun eigen (stations)gebied, een reeks minisymposia rond dit thema.

Gemeente aan zet – minisymposia
Met behulp van interessante en aansprekende praktijkvoorbeelden, zoals bijvoorbeeld station Europapark in Groningen en station Helmond, wordt tijdens deze reeks bijeenkomsten de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten belicht. Ook worden de mogelijkheden die gemeentes hebben om bij deze ontwikkelingen de regie in handen te nemen naar voren gebracht.

Donderdag 18 september – Groningen – aansluitend programma in Skybox van stadion Euroborg
Aan de hand van de bouw van station Europapark wordt er tijdens deze (gratis) bijeenkomst ingegaan op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten. U leert welke mogelijkheden u als gemeente heeft om daarbij een regierol op te pakken. Ook worden twee belangrijke ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen en de TunnelAlliantie) besproken. U wordt bijgepraat over de procesgang en de kansen die deze ontwikkelingen u als gemeente en provincie bieden.

Voor aanmelding van deze kennisbijeenkomst of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Nicoline Haase, 06-13922713.

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat gemeenten een regierol op zich nemen in de ontwikkeling van een station. Logisch!  Elk station vormt een essentiële schakel in het stedelijk weefsel en is vaak katalysator in de ontwikkeling van een gebied. Mits het station een geslaagde kwaliteit biedt voor het gebied en haar gebruikers, maar natuurlijk ook voor de reiziger.

Station Groningen Europapark won de publiekprijs en de eerste prijs van de vakjury voor de Groningse architectuur 2013. Bij de ontwikkeling van dit station(sgebied) pakte gemeente Groningen de regierol en werkte zij vruchtbaar samen met ProRail en NS. Wat kunnen we hiervan leren? Ook gemeente Haren nam met succes de regie bij de ontwikkeling van station Haren.

Tijdens deze regionale kennisbijeenkomst gaan wij in op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten, en hoe de gemeente daarin een regierol kan vervullen. Er zijn twee recente ontwikkelingen die voor een proactieve gemeente van belang zijn: het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van IenM en de Tunnelalliantie van ProRail , waarbij een aannemersconsortium de detailengineering en de aanleg van onderdoorgangen verzorgt. We praten u bij over de procesgang en de kansen voor u als gemeente en provincie.

Wij zien uit naar uw komst!
Bekijk hier de volledige uitnodiging met het programma voor de kennisbijeenkomst op 18 september 2014.