Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

De kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’ vindt plaats op donderdag 22 mei 2014 van 14:30 tot 17:30 uur in Groningen. We starten op station Groningen Europapark en aansluitend is er een programma in de Skybox van stadion Euroborg (10 minuten lopen van station Groningen Europapark). U bent van harte welkom.

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat gemeenten een regierol op zich nemen in de ontwikkeling van een station. Logisch! Elk station vormt een essentiële schakel in het stedelijk weefsel en is vaak katalysator in de ontwikkeling van een gebied. Mits het station een geslaagde kwaliteit biedt voor het gebied en haar gebruikers, maar natuurlijk ook voor de reiziger.

Station Groningen Europapark won de publieksprijs en de eerste prijs van de vakjury voor de Groningse architectuur 2013. Bij de ontwikkeling van dit station(sgebied) pakte gemeente Groningen de regierol en werkte zij vruchtbaar samen met ProRail en NS. Wat kunnen we hiervan leren?

Tijdens deze regionale kennisbijeenkomst gaan wij in op de succesfactoren bij de ontwikkeling van regionale stationsknooppunten, en geven we aan welke mogelijkheden er zijn om een regierol op te pakken. Omdat onderdoorgangen en overwegen vaak vlakbij stations liggen, en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van start is gegaan, willen we u ook kort bijpraten over de stand van zaken van het LVO.

Wij zien uit naar uw komst in Groningen!

Joof Tummers, regiodirecteur Movares regio Noordoost


Programma:

14.30 uur Locatiebezoek station Groningen Europapark
We ontvangen u op het voorplein van dit prachtige station, en wandelen door het station en haar directe omgeving. Toelichting door architect ir Nienke van de Lune (studio SK) en Jelle Dijkstra (voormalig projectmanager station Groningen Europapark van gemeente Groningen). Waarom won dit station de publiekprijs? Hoe zijn gemeente en ProRail en NS omgegaan met wederzijdse ambities? Waar lagen de verschillen en welke dilemma’s zijn opgelost? Hoe verliep de samenwerking tussen het Atelier van de dienst RO/EZ (voorpleinen) en Studio SK (Movares)?

15.15 uur Station Europapark, goede samenwerking loont!
Jelle Dijkstra van gemeente Groningen licht toe hoe de gemeente haar rol als initiator en opdrachtgever naar ProRail invulde. Wat zijn kritische succesfactoren die bijdragen aan een goede samenwerking met ProRail en NS. Hoe houd je als gemeente de regie?

15.45 Pauze met koffie

16.15 uur Station Haren verbindt
Korte inleiding door senior consultant Arjen van Essen (Movares) over de kansen voor lagere overheden om bij spoorse projecten een regierol te vervullen (“werken derden in de Spoorwegwet” ) Namens gemeente Haren presenteert projectleider Jan ten Hoor het project Station Haren verbindt (zie http://www.stationharenverbindt.nl). Hij gaat in op de wijze waarop de gemeente in dit project samenwerkt met ProRail, NS en provincie Groningen.

17.00 uur Update LVO
Korte update van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Arjen van Essen adviseert het ministerie van I&M, provincies en diverse gemeenten hoe problemen bij overwegen op het gebied van doorstroming en veiligheid verminderd kunnen worden. Hij praat u graag bij over de procesgang die I&M voor ogen heeft en de wijze waarop u ook op dit gebied een regierol kunt vervullen.

17.30 uur Napraten met borrel

Voor aanmelding van deze (gratis) kennisbijeenkomst of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Nicoline Haase, tel. 06-13922713 of nicoline.haase@movares.nl

>Download hier de uitnodiging in PDF

Gemeente Haren Gemeente groningen